غزل شمارهٔ 22 چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

شما اینجا هستید:
Go to Top