غزل شمارهٔ 29 ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

شما اینجا هستید:
Go to Top