غزل شمارهٔ 49 روضه خلد برین خلوت درویشان است

شما اینجا هستید:
Go to Top