غزل شمارهٔ 120بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد

شما اینجا هستید:
Go to Top