غزل شمارهٔ 112آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

شما اینجا هستید:
Go to Top