غزل شمارهٔ 31 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

شما اینجا هستید:
Go to Top